ใครยังไม่รู้ว่าองค์ประกอบหลังคาประกอบด้วยอะไรบ้าง ไปชมกันเลย

หลังคา เป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้าน ที่ช่วยปกป้องบ้านจากความร้อน และกันแดดกันฝน ซึ่งจะประกอบไปด้วย โครงหลังคาที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากวัสดุมุงหลังคา แล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่คานและเสาต่อไป หลังคาประกอบไปด้วย โครงสร้างหลังคา วัสดุมุงหลังคา และอุปกรณ์ประกอบหลังคาที่ช่วยทั้งเรื่องการระบายน้ำฝน ช่วยป้องกันความร้อน รวมถึงป้องกันหลังคารั่ว

โครงหลังคามีความสำคัญมาก เนื่องจากต้องรับน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคาและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ โดยในปัจจุบันมักนิยมใช้โครงหลังคาเหล็กซึ่งสามารถออกแบบรูปแบบโครงสร้างได้หลากหลาย และโครงเหล็กกัลวาไนซ์ที่เป็นเหล็กปลอดสนิม มีน้ำหนักเบา มีการคำนวณขนาดและความยาวทุกชิ้นส่วนจากโรงงาน  ส่วนวัสดุมุงหลังคาก็มีหลากประเภท หลายรูปแบบ แต่ละประเภทต่างมีข้อจำกัดและการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงองศาในการมุง น้ำหนัก ขนาดที่มีผลต่อการวางจันทันและระยะแป ดังนั้น โครงสร้างหลังคาจึงต้องออกแบบมาให้สามารถรองรับวัสดุมุงหลังคาที่เราเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม สอดรับกันทั้งขนาดและระยะ มีการเชื่อมหรือยึดเกาะอย่างแข็งแรง และมีการติดตั้งอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้งานหลังคาที่มีความคงทนแข็งแรง

เนื่องจากความร้อนจากภายนอกบ้านโดยส่วนใหญ่ประมาณ 60 % จะผ่านเข้าสู่ภายในบ้านทางหลังคา การพิจารณาเรื่องการป้องกันความร้อนบริเวณหลังคาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านรู้สึกไม่สบายตัวแล้ว ยังมีเรื่องการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นควรพิจารณาเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนเพื่อบล็อกความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน ร่วมกับการใช้ฝ้าชายคาที่มีร่องระบายอากาศจะช่วยระบายความร้อนใต้หลังคา ส่งผลให้อุณหภูมิในบ้านลดลง

นอกจากนี้ เจ้าของบ้านหลายคนอาจเคยประสบปัญหา “เรื่องหลังคารั่ว” รบกวนใจให้ต้องคอยตามช่างมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน และอุดปิดรอยรั่วของหลังคา ซึ่งแท้ที่จริงแล้วการป้องกันหลังคารั่วที่ดีควรมีการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน มีการติดตั้งหลังคาและอุปกรณ์ประกอบตรงตามที่ผู้ผลิตแต่ละรายกำหนด รวมถึงทำการทดสอบหลังคารั่วก่อนรับมอบผลงานการติดตั้ง

จะเห็นได้ว่า การพิจารณาเลือกใช้องค์ประกอบของหลังคาในแต่ละส่วน มีความสำคัญอย่างมาก ควรศึกษาข้อมูลและตัดสินใจอย่างรอบคอบเมื่อคิดที่จะสร้างบ้านใหม่ หากเกิดปัญหาขึ้นภายหลังการเข้าอยู่อาศัย การซ่อมแซมจะค่อนข้างยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดฝ้าเพดานหารอยรั่วและซ่อมแซมทาสีใหม่ การให้ช่างปีนขึ้นไปบนหลังคาซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทำกระเบื้องหลังคาแตกร้าว สิ่งเหล่านี้ส่งผลเรื่องค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องสูญเสียไม่มากก็น้อย

การเชื่อมหลังคาโครงสร้างเหล็ก ต้องมีการติดตั้งและเชื่อมอย่างถูกวิธี
**ช่างจะเชื่อมแต้มเหล็กแต่ละชิ้นในครั้งแรก เผื่อมีการแก้ไข หากตำแหน่งเหล็กทุกชิ้นแน่นอนแล้วจึงทำการเชื่อมเต็มเพื่อความแข็งแรง
ที่มาภาพ: www.pixpros.net